CZUJNIKI TERMOELEKTRYCZNE Z METALI SZLACHETNYCH

Termopary wykonane z metali szlachetnych to kategoria termopar zaprojektowanych przy użyciu materiałów takich jak platyna i inne metale szlachetne. Te termopary są często używane w zastosowaniach wysokotemperaturowych, gdzie kluczowa jest dokładność i stabilność. Trzy popularne typy termopar z metali szlachetnych to typ R, typ S i typ B, które składają się głównie z platyny.

Termoelement z metalową rurą ochronną
Termoelement z ceramiczną rurą ochronną

Okresowe kontrole

Powyżej 1200ºC elementy z metali szlachetnych nie są narażone z powodu znakomitej odporności na utlenianie i korozję. Najbardziej popularne są elementy oparte na platynie, naprzykład Pt-Pt10Rh (typ S) oraz Pt6Rh-Pt30Rh (typ B).

Jednakże nawet termopary typu PtRh nie mogą zapewnić niezawodnego pomiaru temperatury, szczególnie w długich okresach czasu i bez starannej kontroli, mogą wystąpić poważne błędy w odczytach lub nawet przedwczesne zniszczenie.

Średnice drutów termoparowych

Średnica drutu termoparowego termoelementu zależy od wykonania czujnika i może być to: Ø0.35 lub Ø0.50mm. Standardową średnicą drutu termoelementu z metalu szlachetnego przyjmuje się Ø0.50 mm, co zapewnia dłuższą pracę czujnika.

Inne średnice drutów dostępne są na życzenie klienta.

Źródła zanieczyszczeń w termoparach z metali szlachetnych

Za zmianę napięcia termoelektrycznego podczas użytkowania odpowiedzialne są trzy główne przyczyny:

 • zmiana składu chemicznego w dwóch końcówkach ze względu na dyfuzję na gorącej spoinie
 • zmiana składu jednej lub obu końcówek ze względu na selektywne parowanie jednego z elementów stopowych
 • zmiana składu jednej lub obu końcówek ze względu na absorpcję zanieczyszczeń z otoczenia

W związku z tym w temperaturach powyżej 1400ºC zaleca się stosowanie gazoszczelnych osłon wysokoglinowych C799.

Zmiana napięcia termoelektrycznego ze względu na dyfuzję wzajemną

Napięcie termoelektryczne (siła termoelektryczna) między spoiną pomiarową a spoiną odniesienia zależy od składu chemicznego drutów termoparowych. Ponieważ termopary z metali szlachetnych są ogólnie stosowane w zakresie temperatur, gdzie reakcje w fazie stałej oraz procesy dyfuzji zachodzą na szeroką skalę, stałości składu drutów termoparowych nie można uważać za daną. Jednym z powodów tej niestabilności jest dyfuzja wzajemna na spoinie pomiarowej. Dyfuzję wzajemną poprzez fazę gazową w dużym stopniu zapobiega się poprzez stosowanie dodatkowych izolatorów lub osłony wewnętrznej w postaci szkła kwarcowego.

Rury ochronne

Termoelementy muszą być chronione przed takimi czynnikami jak: ciśnienie, przepływ, korozja i innymi zagrożeniami mechanicznymi oraz chemicznymi. W tym celu stosuje się rury ochronne, dzięki którym zwiększa się żywotność kompletnego czujnika. Szeroka gama dostępnych wykonań z różnych materiałów została ujednolicona. W zależności od zastosowań czujnika TERMOAPARATURA WROCŁAW oferuje szeroki asortyment rur ochronnych spełniających wymagania określonych aplikacji.

 

Materiał Maksymalna temperatura Zalety Wady Zastosowanie
OSŁONY METALOWE
Kanthal™ AF 1350°C Dobra żaroodporność, dobra odporność w kontakcie z siarką Mała odporność na gazy azotowe Piece przemysłowe, przemysł petrochem., komory paleniskowe, piece kąpielowe z cynkiem
Kanthal™ Super 1700°C Bardzo dobra żaroodporność, dobra odp. na korozję, dobra przewodność cieplna, odporna na ścieranie Mała odporność na gazy azotowe Przemysł obróbki ceramiki i szkła, komory paleniskowe, gazyfikacja ciśnieniowa węgla
OSŁONY CERAMICZNE
C610
zawartość
Al2O3: 60%
1500°C Gazoszczelna, średnia odp. na szok temperaturowy, dobra ogniotrwałość Mała odporność na obciążenia mechaniczne, niska zawartość Al2O3 Piece gazoszczelne, piece dyfuzyjne
C799
zawartość
Al2O3: 99.7%
1800°C Gazoszczelna, bardzo dobra ogniotrwałość, odporne na kwasy, gorącą parę, wysoka giętkość Mała odporność na obciążenia mechaniczne, mała odporność na szok temperaturowy Piece gazoszczelne do 1700ºC (zbiorniki z ciekłym szkłem), przemysł chemiczny, produkcja cementu

 

Rury ochronne z materiałów Kanthal AF™ oraz Kanthal Super™ stosowane są do temperatur 1350ºC lub 1700ºC, na przykład przy atmosferach korodujących powierzchnię. Ceramiczne rury ochronne wykorzystywane są wyłącznie do pomiaru wysokich temperatur. W powyższej tabeli zostały przedstawione właściwości i zastosowania standardowych materiałów osłon ceramicznych typu C610 oraz C799.

W przypadku, gdy przedstawione materiały osłon nie spełniają wymagań aplikacji prosimy o kontakt w celu zaproponowania innych materiałów rur ochronnych.

WYBRANE PRODUKTY

 1. TT..CU, Czujnik termoelektryczny z wymiennym wkładem pomiarowym
  TT..CU, Czujnik termoelektryczny z wymiennym wkładem pomiarowym
  Rating:
  0%
  Szybkie zapytanie
 2. TT4XX, Czujnik termoelektryczny z wymiennym wkładem pomiarowym
  TT4XX, Czujnik termoelektryczny z wymiennym wkładem pomiarowym
  Rating:
  0%
  Szybkie zapytanie
 3. W4, Wkład pomiarowy (TC)
  W4, Wkład pomiarowy (TC)
  Rating:
  0%
  Szybkie zapytanie