Zastrzeżenia prawne

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez firmę Termoaparatura Wrocław z siedzibą w Zębicach (zwaną dalej "Termoaparatura").

Wejście na stronę internetową www.termoaparatura.com.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień tej informacji jest proszony o niekorzystanie ze strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Termoaparatury.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Termoaparatury użytkownik strony nie może:

  • wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej.

Treść strony

Stronę udostępnia się wyłącznie w celach informacyjnych. Termoaparatura nie gwarantuje, że treści zawarte na niniejszej stronie są bezbłędne, aktualne i kompletne, że strona będzie funkcjonowała bez zakłóceń lub że jest ona wolna od błędów.

Termoaparatura nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności, czy kompletności treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron trzecich, do których prowadzą linki niniejszej strony.