Normy i tolerance błędów pomiarowych

Dokładność i zakres pomiaru temperatury zależy od rodzaju zastosowanej termopary oraz normy stosowanej przez producenta. Norma Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 584 (PN-EN 60584) określa tolerancje dla termopar z metali nieszlachetnych i szlachetnych. Równoległa norma stosowana w Stanach Zjednoczonych przez Amerykańskie Towarzystwo Badań i Materiałów jest opisana w ASTM E230.

Dopuszczalne tolerancje błędów dla czujników termoelektrycznych zgodnie z normą PN-EN 60584-1

 
Typ termopary Klasa
dokładności
Zakres temperatury (°C) Dopuszczalny błąd pomiarowy
Typ J (Fe-CuNi)J
1 -40°C ... +375°C ± 1.5°C
+375°C ... +750°C ± 0.0040 × | t |
2 -40°C ... +333°C ± 2.5°C
+333°C ... +750°C ± 0.0075 × | t |
Typ T (Cu-CuNi)T
1 -40°C ... +125°C ± 0.5°C
+125°C ... +350°C ± 0.0040 × | t |
2 -40°C ... +133°C ± 1.0°C
+133°C ... +350°C ± 0.0075 × | t |
Typ K (NiCr-NiAl)
Typ N (NiCrSi-NiSi)
KN
1 -40°C ... +375°C ± 1.5°C
+375°C ... +1000°C ± 0.0040 × | t |
2 -40°C ... +333°C ± 2.5°C
+333°C ... +1200°C ± 0.0075 × | t |
Typ E (NiCr-CuNi)E
1 -40°C ... +375°C ± 1.5°C
+375°C ... +800°C ± 0.0040 × | t |
2 -40°C ... +333°C ± 2.5°C
+333°C ... +900°C ± 0.0075 × | t |
Typ S (PtRh10-Pt)
Typ R (PtRh13-Pt)
SR
1 0°C ... +1100°C ± 1.0°C
+1100°C ... +1600°C ± [ 1 + 0.003 (t-1100) ]
2 0°C ... +1100°C ± 1.5°C
+600°C ... +1600°C ± 0.0025 × | t |
Typ B (PtRh30-PtRh6)B
2 +600°C ... +1600°C ± 0.0025 × | t |

Zakres pomiarowy czujników termoelektrycznych