RODZAJE TERMOELEMENTÓW

Termoelementy można podzielić na dwie grupy w zależności od zakresu pomiarowego. Jednak przed omówieniem poszczególnych typów termopar należy zauważyć, że termopara często znajduje się w osłonie ochronnej, aby odizolować ją od zewnętrznych warunków środowiskowych. Ta powłoka ochronna znacznie zmniejsza skutki korozji oraz nierzadko ogranicza maksymalną temperaturę stosowania.

Termoelementy do pomiaru temperatur od -200ºC do +1200ºC

Są to termopary wykonane ze stopów metali nieszlachetnych.

Termopara typu K (NiCr / NiAl)

Pobierz charakterystykę w PDF

Termoelementy typu K są najbardziej znane i najczęściej stosowane. Zalecany zakres stosowania od –40ºC do +1200ºC. Zależność s.e.m. od temperatury dla tego termoelementu jest praktycznie liniowa, a jej czułość wynosi 41 µV/ºC.

 • Zakres temperatury:
  • -40 do +1200ºC
 • Dokładność (w zależności, która jest większa):
  • Klasa 1: ±1.5°C lub ±0.0040 × |t| dla zakresu -40ºC..+1000ºC
  • Klasa 2: ±2.5°C lub ±0.0075 × |t| dla zakresu -40ºC..+1200ºC
  • Klasa 3: ±2.5°C lub ±0.0150 × |t| dla zakresu -200ºC..+40ºC

Termopara typu J (Fe / CuNi)

Pobierz charakterystykę w PDF

Typ J jest również bardzo powszechny. Ma mniejszy zakres temperatur i krótszą żywotność w wyższych temperaturach niż typ K.

 • Zakres temperatury:
  • -40ºC do +750ºC
 • Dokładność (w zależności, która jest większa):
  • Klasa 1: ±1.5°C lub ±0.0040 × |t| dla zakresu -40ºC..+750ºC
  • Klasa 2: ±2.5°C lub ±0.0075 × |t| dla zakresu -40ºC..+750ºC

Termopara typu L (Fe / CuNi)

Pobierz charakterystykę w PDF

Ten typ termopary jest mniej powszechny. Charakterystyka termopary typu L została zdefiniowana w niemieckiej normy DIN 43716 (już nieaktualnej).

 • Zakres temperatury:
  • -40ºC do +750ºC
 • Dokładność (w zależności, która jest większa):
  • Klasa 1/2DIN: ±1.5°C lub ±0.0040 × |t| dla zakresu -40ºC..+750ºC
  • Klasa 1DIN: ±3.0°C lub ±0.0075 × |t| dla zakresu -40ºC..+750ºC

Termopara typu T (Cu / CuNi)

Pobierz charakterystykę w PDF

Typ T jest bardzo stabilną termoparą i jest często używany w zastosowaniach o ekstremalnie niskich temperaturach, takich jak urządzenia kriogeniczne.

 • Zakres temperatury:
  • -40ºC do +350ºC
 • Dokładność (w zależności, która jest większa):
  • Klasa 1: ±0.5°C lub ±0.0040 × |t| dla zakresu -40ºC..+350ºC
  • Klasa 2: ±1.0°C lub ±0.0075 × |t| dla zakresu -40ºC..+350ºC
  • Klasa 3: ±1.0°C lub ±0.0150 × |t| dla zakresu -200ºC..+40ºC

Termopara typu E (NiCr / CuNi)

Pobierz charakterystykę w PDF

Ze względu na wysoką czułość (68 µV/°C), ten typ termoelementu stosowany jest przede wszystkim w zakresie średnich temperatur (pełny zakres temperatur obejmuje od -200°C do +900°C). Jest to materiał niemagnetyczny, co może być cenną zaletą w niektórych zastosowaniach specjalnych.

 • Zakres temperatury:
  • -40ºC do +900ºC
 • Dokładność (w zależności, która jest większa):
  • Klasa 1: ±1.5°C lub ±0.0040 × |t| dla zakresu -40ºC..+800ºC
  • Klasa 2: ±2.5°C lub ±0.0075 × |t| dla zakresu -40ºC..+900ºC
  • Klasa 3: ±2.5°C lub ±0.0150 × |t| dla zakresu -200ºC..+40ºC

Termopara typu N (NiCrSi / NiSi)

Pobierz charakterystykę w PDF

Typ N ma takie same ograniczenia temperatury i dokładność jak Typ K. Typ N jest nieco droższy.

 • Zakres temperatury:
  • -40ºC do +1200ºC
 • Dokładność (w zależności, która jest większa):
  • Klasa 1: ±1.5°C lub ±0.0040 × |t| dla zakresu -40ºC..+1000ºC
  • Klasa 2: ±2.5°C lub ±0.0075 × |t| dla zakresu -40ºC..+1200ºC
  • Klasa 3: ±2.5°C lub ±0.0150 × |t| dla zakresu -200ºC..+40ºC

Termoelementy do pomiaru temperatur od 0ºC do +1800ºC

Są to termopary wykonane ze stopów metali szlachetnych.

Termopara typu S (PtRh10% / Pt)

Pobierz charakterystykę w PDF

Typ S jest używany w zastosowaniach o bardzo wysokich temperaturach. Jest powszechnie spotykany w przemyśle hutniczym. Czasami jest używany w zastosowaniach w niższych temperaturach ze względu na jego wysoką dokładność i stabilność.

 • Zakres temperatury:
  • 0ºC do +1600ºC
 • Dokładność (w zależności, która jest większa):
  • Klasa 1:
   ±1.0°C dla temperatury do +1100ºC
   ±[1 + 0.003 × (t - 1100)] dla temperatury powyżej +1100ºC
  • Klasa 2: ±1.5°C lub ±0.0025 × |t| dla zakresu 0ºC..+1600ºC

Termopara typu R (PtRh13% / Pt)

Pobierz charakterystykę w PDF

Typ R jest używany w zastosowaniach o bardzo wysokich temperaturach. Ma wyższą zawartość rodu niż typ S, co czyni go droższym. Typ R jest bardzo podobny do typu S pod względem wydajności. Czasami jest używany w zastosowaniach w niższych temperaturach ze względu na jego wysoką dokładność i stabilność.

 • Zakres temperatury:
  • 0ºC do +1600ºC
 • Dokładność (w zależności, która jest większa):
  • Klasa 1:
   ±1.0°C dla temperatury do +1100ºC
   ±[1 + 0.003 × (t - 1100)] dla temperatury powyżej +1100ºC
  • Klasa 2: ±1.5°C lub ±0.0025 × |t| dla zakresu 0ºC..+1600ºC

Termopara typu B (PtRh30% / PtRh6%)

Pobierz charakterystykę w PDF

Termopara typu B znajduje zastosowanie w aplikacjach o ekstremalnie wysokich temperaturach. Ma najwyższy limit temperatury ze wszystkich termopar wymienionych powyżej. Utrzymuje wysoki poziom dokładności i stabilności w bardzo wysokich temperaturach.

 • Zakres temperatury:
  • +600ºC do +1800ºC
 • Dokładność (w zależności, która jest większa):
  • Klasa 2: ±1.5°C lub ±0.0025 × |t| dla zakresu +600ºC..+1700ºC