TERMOMETRY REZYSTANCYJNE Z PRZETWORNIKIEM TEMPERATURY


Rezystancyjny czujnik temperatury (RTD) z przetwornikiem temperatury to powszechna konfiguracja stosowana do pomiaru i kontroli temperatury w zastosowaniach przemysłowych. Oto przegląd tego, czym są te komponenty i jak ze sobą współpracują:

RTD (rezystancyjny czujnik temperatury):

 • RTD to rodzaj czujnika temperatury, który mierzy temperaturę poprzez korelację rezystancji sensora pomiarowego z temperaturą. Najpopularniejszy czujnik RTD jest wykonany z platyny (Pt100 lub Pt1000), ale stosowane są również inne materiały, takie jak nikiel (Ni100) lub miedź (Cu50).
 • Wraz ze zmianą temperatury opór elektryczny czujnika RTD zmienia się w przewidywalny i powtarzalny sposób. Ta zmiana rezystancji służy do określenia temperatury.

Przetwornik temperatury:

 • Przetwornik temperatury to urządzenie współpracujące z czujnikiem RTD w celu przekształcenia jego zmian rezystancji w znormalizowany sygnał elektryczny, zwykle sygnał prądowy 4–20 mA lub sygnał napięciowy (np. 0–10 V).
 • Przetwornik nie tylko przekształca zmianę rezystancji na sygnał elektryczny, ale może także linearyzować i wzmacniać sygnał w celu dokładniejszego pomiaru temperatury. Może również obejmować takie funkcje, jak kompensacja zimnego złącza i kondycjonowanie sygnału.
 • Standaryzowany sygnał jest solidniejszy i nadaje się do transmisji na duże odległości oraz integracji z systemami sterowania procesami, takimi jak sterowniki PLC (programowalne sterowniki logiczne) lub DCS (rozproszone systemy sterowania).

Oto podstawowy opis działania tego systemu:

Czujnik RTD umieszcza się w procesie lub środowisku, w którym wymagany jest pomiar temperatury. Wraz ze zmianą temperatury zmienia się odpowiednio rezystancja czujnika RTD. Przetwornik temperatury jest zwykle instalowany w pobliżu czujnika RTD (w głowicy), aby zminimalizować błędy spowodowane długimi kablami. Przetwornik mierzy rezystancję czujnika RTD i przetwarza ją na znormalizowany sygnał elektryczny, np. 4–20 mA lub 0–10 V. Ten ustandaryzowany sygnał jest następnie wysyłany do systemu sterowania lub sprzętu monitorującego, gdzie może zostać wyświetlony, zarejestrowany lub wykorzystany do sterowania innymi procesami.

Zalety stosowania czujników RTD z przetwornikami temperatury obejmują wysoką dokładność, stabilność i możliwość przesyłania danych temperaturowych na duże odległości bez znaczącej degradacji sygnału. Dzięki temu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle chemicznym, systemach HVAC i procesach produkcyjnych, w których niezbędna jest precyzyjna kontrola temperatury. Najlepszą praktyką jest montaż przetwornika wewnątrz głowicy przyłączeniowej czujnika RTD: bezpośrednio na wkładzie pomiarowym lub w wysokiej pokrywie głowicy.

Głowica przyłączeniowa DAN (BUZ)
z kostką zaciskową na wkładzie pomiarowym

Głowica przyłączeniowa DANW (BUZ-H)
z kostką zaciskową na wkładzie pomiarowym i przetwornikiem temperatury zamontowanym w podwyższonej pokrywce

Głowica przyłączeniowa DAN (BUZ)
z przetwornikiem temperatury zamontowanym na wkładzie pomiarowym

Przetworniki pomiarowe PR montowane w głowicy czujnika

Model
PR5331

PR5333

PR5335

PR5437
Wejście Pt100, Ni100, Ohms, Termopary, mV Pt100, Ni100, Ohm Pt100, Ni100, Ohms, Termopary Pt100, Ni100, Ohms, Termopary
Wyjście 4-20mA 4-20mA 4-20mA 4-20mA
Protokół komunikacji - - HART® 5 HART® 5, 7
Zasilanie 7,2 .. 35 Vdc 8,0 .. 35 Vdc 8,0 .. 35 Vdc 9,0 .. 32 Vdc

 

WYBRANE PRODUKTY

 1. PR5331, Przetwornik głowicowy uniwersalny
  PR5331, Przetwornik głowicowy uniwersalny
  Rating:
  0%
  Szybkie zapytanie
 2. PR5333, Przetwornik głowicowy RTD
  PR5333, Przetwornik głowicowy RTD
  Rating:
  0%
  Szybkie zapytanie
 3. PR5335, Przetwornik głowicowy uniwersalny HART®5
  PR5335, Przetwornik głowicowy uniwersalny HART®5
  Rating:
  0%
  Szybkie zapytanie
 4. PR5437, Przetwornik głowicowy uniwersalny HART®7
  PR5437, Przetwornik głowicowy uniwersalny HART®7
  Rating:
  0%
  Szybkie zapytanie

TEMPERATURE TRANSMITTER (OPTIONAL)


A temperature transmitter with 4-20mA output signal is mounted inside the connection head of the sensor. There are two mounting options:

Directly on the measuring insert

In the elevated head cover

The advantage of the second solution is easy replacement of the standard insert with a terminal block without the need for disassembly transmitter, which significantly reduces the time and cost of servicing the sensor and protects the connecting cables from damage. At the customer's request, it is possible to mount two transducers. There are two mounting options

Connection head DAN (BUZ) with terminal block installed on measuring insert

Connection head DANW (BUZ-H) with terminal block installed on measuring insert and temperature transmitter in high cap

Connection head DAN (BUZ) with temperature transmitter installed on measuring insert

Type
PR5331

PR5333

PR5335

PR5437
Input Pt100, Ni100, Ohms, Thermocouples, mV Pt100, Ni100, Ohm Pt100, Ni100, Ohms, Thermocouples Pt100, Ni100, Ohms, Thermocouples
Output 4-20mA 4-20mA 4-20mA 4-20mA
Communication protocol - - HART 5 HART 5, 7
Power supply 7,2 .. 35 Vdc 8,0 .. 35 Vdc 8,0 .. 35 Vdc 9,0 .. 32 Vdc