BADANIAI ROZWÓJ

Projektujemy i wytwarzamy czujniki temperatury, które działają niezawodnie w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Umożliwia nam to przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra techniczna oraz ścisła współpraca z jednostkami naukowymi i badawczymi.

Nasze wyroby są poddawane badaniom i symulacjom wymaganym przy kwalifikacji wyrobu (FAI). Wyniki badań potwierdzają ich najwyższą jakość i dbałość o szczegóły pod każdym względem.

Image
FAIPassed The Test
Feature Image

PROJEKTOWANIE WYROBÓW

Wykorzystujemy oprogramowanie do projektowania mechanicznego renomowanej firmy Autodesk. Za pomocą nowoczesnej technologii 3D zoptymalizowaliśmy proces projektowania, tworząc cyfrowo produkty, począwszy od szkiców, a kończąc na symulacjach pracy gotowego produktu. Zaletą tego rozwiązania jest wykorzystanie projektowania koncepcyjnego jako fundamentu prototypowania cyfrowego.

Aplikacja umożliwia wirtualne prototypowanie, które jest o wiele tańsze i szybsze od tradycyjnego. Pozwala na fizyczne budowanie prototypów i daje możliwość wprowadzania zmian na każdym etapie tworzenia projektu. To z kolei powoduje, że można usunąć z modelu wszelkie niedociągnięcia i wyeliminować błędy, które mogłyby zakończyć się produkcją niewłaściwych komponentów, spowodować sporą ilość odpadów, a tym samym zwiększyć koszty produkcji. Tworzymy szczegółową dokumentację techniczną oraz, na zlecenie klienta, jesteśmy w stanie dostarczyć projekt i modele w wielu popularnych formatach, w tym w STEP.

Feature Image

ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE

Czujniki rezystancyjne z rezystorami ceramicznymi łatwo ulegają uszkodzeniom pod wpływem wibracji. Uszkodzone sensory termometryczne powodują zakłócenia w sygnale wyjściowym, dają nieregularne pomiary, w ostateczności przerwę w obwodzie. Czujniki z opornikami cienkowarstwowymi, w których cienka warstwa platyny umieszczona jest na ceramicznym podkładzie, są znacznie odporniejsze na wibracje.

Nasze termometry rezystancyjne nie podlegają powyższym nieprawidłowościom. Wykazują wyjątkową odporność na wibracje, a wybrane modele zostały przebadane w laboratorium Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych.

Feature Image

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

Szczególnie wymagająca aplikacja, jaką jest pomiar temperatury w żłobkach generatora, nie dopuszcza stosowania czujników temperatury bez odpowiednich badań. Czujniki żłobkowe nie mogą być wymienione po zamontowaniu, ponieważ są na stałe osadzone w uzwojeniach silnika i generatora. Oznacza to, że jakość czujnika jest bardzo ważna dla zapewnienia płynnej pracy maszyny.

Nasze czujniki zostały przebadane pod względem odporności na ściskanie w wysokich temperaturach w laboratorium Politechniki Wrocławskiej.

Feature Image

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI DIELEKTRYCZNEJ IZOLACJI

Test wytrzymałości dielektrycznej przeprowadza się w celu określenia skuteczności izolacji w urządzeniu elektrycznym. Służy on do pomiaru zdolności urządzenia do bezpiecznego działania w warunkach o wysokim napięciu elektrycznym.

Nasze urządzenia do testowania umożliwiają przeprowadzanie prób w zakresie od 500 V do 5000 V AC przy 50 Hz.

Feature Image

BADANIA PMI

Analiza fluorescencji rentgenowskiej (XRF), znana również jako spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej (RFS), to metoda z dziedziny analizy materiałowej. XRF jest jedną z najczęściej stosowanych metod jakościowego i ilościowego oznaczania składu pierwiastkowego materiału, ponieważ nie ulega on zniszczeniu podczas pomiaru.

W naszej firmie metoda ta służy do sprawdzania każdej przychodzącej próbki surowca pod kątem składu chemicznego. Na życzenie klienta ta metoda jest również wykorzystywana do badania wyrobów gotowych (osłon procesowych, przyłączy, króćców).